30 oktober 2013

Einde Ruka

Na tien jaar is er een eind gekomen aan Balkankoor Ruka. We hadden al een tijdje te maken met een dalend ledenaantal en daarmee samenhangend te veel kosten voor een te kleine groep. Klein betekent overigens niet altijd "minder kwaliteit": de laatste maanden klonk de Balkanmuziek van Ruka in kleine bezetting als een klok, door enthousiaste zangers en een goede dirigente. Ondanks allerlei pogingen om de vrolijkheid (ook al staan de liederen vaak in een mineur-toonsoort) en het enthousiasme te behouden, hebben we besloten om dit najaar te stoppen met Ruka. We zullen de komende tijd gebruiken om alle administratie af te wikkelen en de vereniging formeel op te heffen. We danken iedereen die in de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan Ruka, als actief lid, als trouw supporter, of als toevallige luisteraar.

Geen opmerkingen: